Menu Sluiten

Het broek

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Het Broek

Het Broek is de benaming voor het vochtige brongebied van de Weyerkensbeek.

De oppervlakte bedraagt 1,5 ha (nauwelijk 0,003% van de totale oppervlakte van het dorp). Het Broek is volledig ingesloten door landbouwpercelen.

De externe ontsluiting van het gebied is er via:

  • de Bosweg in het westen
  • het verlengde van de Bosstraat in het oosten
  • de servitude vanaf de Bandstraat in het noorden

Door de aanwezigheid van de kleilagen van Henis ontstaan er op diverse plaatsen in de noordelijke valleirand bronnen, zowel in het Broek als midden in het dorp.

Twee bronnen in het Broek vormen samen het brongebied van de Weyerkensbeek.

Door de aanwezigheid van de beek heeft het gebied een duidelijkasymmetrische vallei: steiler in het noorden en sterk afgevlakt naar het zuiden.

Door zijn ligging mag het Broek gezien worden als een oase in het landbouwlandschap van Droog Haspengouw.

Flora:

De vegetatie wordt gedomineerd door de populieraanplant (Pomulis x canadensis) met een randbeplanting van struiken. De ondergroei wordt gevormd door struiken (vnl. meidoorn en in mindere mate gelderse roos, vlier en aalbes) en kruiden. Deze laatste zijn door de aanwezigheid van de populieren sterk verruigd: brandnetels en zuring. Op de plaatsen in de onmiddellijke omgeving van de beek vinden we: penningkruid, liesgras, beekpunge, echte koekoeksbloem, moerasspirea,…In de minder verruigde gedeelten zien we: grote bevernel, speenkruid, hondsdraf, pinksterbloem, witte munt, streepzaad,… Sporadisch zien we de keverorchis en de grootbladige wespenorchis.

De plantenrijkdom in het gebied duidt op een uitgesproken vocht- en stikstofminnend karakter. Het door de stad Bilzen gevoerde beheer wil door heet tweemaal per jaar maaien en afvoeren van het maaisel deze situatie omvormen tot een bloemrijk vochtig hooiland.

Opvallende planten:

  • enkele exemplaren van Populus nigra (zwarte populier) in het westen
  • knoteiken knotesdoorn
  • knotwilg

Fauna:

Vogels: houtduif, merel, pimpelmees, koolmees, staartmees, heggemus, groenling, botvink, torenvalk, buizerd, bosrietzanger, winterkoning, tuinfluiter, tjiftjaf, boomkruiper, koekoek, ekster, grote lijster, zanglijster, roodborst, ringmus, wielewaal, bonte specht, groene specht, ….

Amfibiën: bruine kikker, alpenwatersalamander, …. (tot voor 1967: kamsalamander)

Zoogdieren: konijn, wezel,…[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]