Menu Sluiten

Bidprentjes

Bidprentjes | Lijst van de bidprentjes

De heemkundekring heeft in haar jonge bestaan een collectie doodsprentjes (doodsbuldzjekes) aangelegd van voornamelijk overledenen van Rosmeer. We hebben er reeds een 900-tal.

Wat is de juiste benaming: bidprentjegedachtenisprentjedoodsbeeldjegedachtenisplaatje? Doodsprentjes zijn gedachtenisprentjes van de overledenen: een doodsprentje is een prentje ter nagedachtenis van een overledene en is vooral bij de Rooms-Katholieken in gebruik.

De doodsprentjes worden bij de begrafenis uitgereikt.

Hoe is de geschiedenis van de bidprentjes verlopen?

Vanaf 1790 waren er de eerste geschreven bidprentjes. Begin 19de eeuw waren de gedrukte doods-prentjes algemeen in gebruik. De eerste doodsprentjes waren van perkament, soms met een getekend en gekleurd heiligenbeeldje. Sinds 1860 werden de gedrukte doodsprentjes gemaakt met staalgravures. In de 20ste eeuw werd geleidelijk aan de foto van de afgestorvene op het doodsprentje gedrukt.

Waarom verzamelt de heemkundekring Rosmeer doodsprentjes?

Doodsprentjes bevatten een grote schat aan informatie over de overledene:

  • naam, voornaam, plaats en datum van geboorte, plaats en datum van overlijden (of van de begrafenis) het beroe
  • naam en voornaam van de echtgeno(o)t(e)
  • een lidmaatschap van een vereniging
  • schepenambt of andere sociale of economische leefwereld

Deze informatie is van belang voor een heemkundekring bij het genealogisch onderzoek over de geschiedenis van Rosmeer of bij het maken van artikels en dergelijke.
Doodsprentjes zijn bedreigd. Meestal wordt bij het overlijden van oma of opa de voorraad doodsprentjes vakkundig opgeruimd.
De heemkundekring Rosmeer wil dit voorkomen en legt daarom een collectie voor het nageslacht aan van deze doodsprentjes. Om u inzicht te geven in onze collectie zetten we de lijst van onze collectie online.
Van vele doodsprentjes hebben we helaas slechts een kopie.

Wij laten we u hier de twee oudste doodsprentjes van onze prille collectie zien:

 

Voorkant van het doodprentje van Maria Jackers, geboren in 1796 en overleden op 19 april 1858 te Rosmeer. Zij was de huisvrouw van de heer Franciscus Martens. Hij was lid van de gemeenteraad van Rosmeer. Zij overleed na een kortstondige ziekte. Het prentje stelt de Heilige Genoveva voor die haar moeder het zicht teruggeeft.

Andreas Willems (kopie), geboren in 1807 en overleden op 5 maart 1872 te Rosmeer. Hij was getrouwd met Anna Stevens. Hij was 35 jaar burgemeester van Rosmeer. Onder zijn bewind kwam er een huis voor de pastoor en een school. In de kerk zorgde hij dat er klokken en een orgel kwamen.